Menu

Handelsbetingelser

Følgende gælder for alle handler mellem Klokkerholm Idrætsforening (CVR-nr.: 29 71 95 86) og medlemmer af Klokkerholm Idrætsforening.

For at indbetale kontingent m.m., skal medlemmet være over 18 år. For at tilmelde sig Fitness, skal medlemmet være mindst 15 år.

For medlemmer under 18 år kan forældre foretage indbetalingen. Forældre kan ligeledes indbetale til medlemmer over 18 år.

Betalingskort

Du kan betale med Dankort, e-Dankort, Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY og JCB.

Ønsker du at betale på anden måde, så kontakt venligst Klokkerholm Idrætsforenings bestyrelse på margit@klokkerholmhallen.dk.

Ved overdragelse til inkasso vil medlemskab af Klokkerholm Idrætsforening blive deaktiveret, indtil udestående restancer er blevet betalt.

Køb og betaling af kontingent til hold

Kontingent til hold i Gymnastik, Badminton, Fodbold kan betales forud eller senest efter 3 træningsgange. Ved forudbetalt kontingent er man sikret en plads på det pågældende hold. Deadline for indbetaling oplyses på hjemmesiden.

Ved køb er der 14 dages fortrydelse. Kontakt Klokkerholm Idrætsforenings bestyrelse i dette tilfælde.

Ved senere start betales kontingent senest 6 dage efter start - kontingentet refunderes ikke.

Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes ikke automatisk.

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler i Fitness afdelingen - godkender kunden, at Klokkerholm Idrætsforening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Klokkerholm Idrætsforening må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned, kvartal, halv- eller helårligt), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Klokkerholm Idrætsforening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Klokkerholm Idrætsforening eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 1 måned efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Klokkerholm Idrætsforening ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Ordrebekræftelse og kvittering

Straks efter tilmelding og indbetaling, via vores hjemmeside, vil der blive fremsendt en bekræftelse og kvittering til den oplyste e-mail.

Reklamationsret

Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskab af Klokkerholm Idrætsforening ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, der findes uhensigtsmæssige.

Alle klager vil blive taget til efterretning i bestyrelsen.

Forbehold og priser

Vi forbeholder os retten til at ændre kontingent på hold i foreningen til sæsonstart ved både sommer- og vintersæson. Vi tager forbehold for tryk/taste-fejl.

Der er mulighed for tilmelding, så længe der er plads på det pågældende hold/aktivitet.

Alle priser der oplyses er i danske kroner. Kontingentet er momsfrit og der tillægges ikke gebyr eller andet til den oplyste pris.

Fotografering

Der fotograferes til diverse arrangementer og i enkelte tilfælde også til træninger. Fotos bruges på hjemmesiden og i PR øjemed. Hvis man ikke ønsker dette, skal der tages kontakt til Klokkerholm Idrætsforenings bestyrelse.

Opsigelse

Medlemskabet kan opsiges af begge parter uden varsel. Opsigelsen skal ske skriftlig til bestyrelsen via hjemmesiden. Når bestyrelsen har godkendt opsigelsen vil kunden modtage en bekræftelse på opsigelsen. Vær opmærksom på, at betalt kontingent ikke refunderes.

Kontingentet kan kun refunderes i særlige tilfælde. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at tage stilling til eventuel refusion i hvert enkelt tilfælde samt eventuelt at forlange en lægeattest.

Foreningen kan uden varsel lukke medlemskabet, hvis et af følgende tilfælde gør sig gældende:

  • Medlemmet overtræder de gældende retningslinjer for deltagelsen
  • Medlemmet overholder ikke de gældende handelsbetingelser.

Behandling af personoplysninger

Klokkerholm Idrætsforening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Klokkerholm Idrætsforening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse, fødselsdag og e-mail adresse.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Klokkerholm Idrætsforening som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Klokkerholm Idrætsforening gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Klokkerholm Idrætsforening
c/o Margit Chemnitz
Allerupvej 5, Klokkerholm
9320 Hjallerup
CVR: 29 71 95 86
E-mail: chemnitz@nordfiber.dk

 

Hjemmesiden bruger cookies Vi bruger kun cookies til at måle trafik, til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer cookies, når du bruger hjemmesiden.