Menu

KIF´s struktur

K.I.F.´s Hovedbestyrelse

   Kasserer   

 Webmaster/
 Conventus
   Sponsor   
   udvalg   

Aktivitets
udvalg

Klubhus/
Kioskudvalg
Ungdoms
udvalg
KIF´s
  Venner   

Gymnastik

Fitness Badminton Fodbold


KIF's Hovedbestyrelse 
Kontaktperson: Margit Chemnitz E-mail chemnitz@nordfiber.dk
Har det overordnede ansvar i KIF. Består af en formand Margit Chemnitz og næstformand Rasmus Sørig. Vi ønsker yderligere 1-2 personer mere, der har interesse i at arbejde med den overordnede økonomi og drift af en forening. Bestyrelsen har et tæt samarbejde med klubbens interessegrupper og udvalg.

Kasserer
Kontaktperson: Helle Guldbæk Arentsen E-mail kif-kasserer@hotmail.com ell. Susanne Sørensen E-mail kif-kasserer@hotmail.com
Kassereren varetager den økonomiske del i KIF. Kassereren samarbejder med hovedbestyrelsen, udvalg og med interessegrupperne. Ønsker 1-2 personer
til denne post.

Webmaster/ Conventus udvalget
Kontaktperson: Søren Svendsen E-mail soren@3d-ct.dk
Står for KIF's hjemmeside og conventus. Vi tilsigter et bredt samarbejde med byens andre foreninger. Denne post varetager Søren Svendsen.

Sponsorudvalget
Kontaktperson:  Margit Chemnitz E-mail chemnitz@nordfiber.dk
Står for klubbens sponsorer og de større indkøb i klubben. I dette udvalg er Margit Chemnitz og Henrik Jensen. Ønsker yderligere 1-2 personer.

Aktivitetsudvalget
Kontaktperson: Ane Nøhr tlf. 20 77 22 24
Arbejder bredt mhp. at lave forskellige tiltag /aktiviteter på tværs af idrætsgrenene, men også på tværs af byens andre foreninger / institutioner. I dette
udvalg er Ane Nøhr. Ønsker yderligere 2-4 personer.

Ungdomsudvalget
Kontaktperson: Ane Nøhr tlf. 20 77 22 24
Kan bidrage med ideer og tiltag som rammer de unge i KIF. Ønsker 4-6 unge mennesker. Amanda Wittenberg er indtil videre klubbens unge repræsentant.

Klubhus/kioskudvalget
Kontaktperson: Dorthe Sørensen tlf. 41 14 40 65
planlægning af kioskpasning, lån af klubhuset, samarbejde med rengøringsholdet m.m. Ønsker denne post besat af 4-6 personer.

KIF.'s Venner
Kontaktperson: Marianne Vestergaard tlf. 22 20 99 99
Er et udvalg der blandt andet kan være behjælpelig med klublotto, bage til forskellige arrangementer, gøre grill klar osv. Kun fantasien sætter grænser.

Idræts interessegrupper
Kontaktpersoner: Gymnastik Dorte Juel Larsen tlf. 26 79 39 18, Fitness Ane Nøhr tlf. 20 77 22 24, Badminton Heidi Hald tlf. 52 66 50 59 Fodbold Henrik Jensen tlf. 52 17 45 86
Planlægger sæsonen, finder træner, opstarts og afslutningstider. Samarbejder med alle interessegrupper og hovedbestyrelsen. Ønsker alle interesserede.